Katholiek Onderwijs Vlaanderen en maatschappelijke partners ondertekenen charter voor Community Service Learning

19 september 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet sterk in op Community Service Learning. Daarbij zetten leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes in de praktijk in om die verder te verdiepen, bijvoorbeeld door kansarme kinderen te begeleiden bij hun huiswerk.

Op 19 september maakte de netwerkorganisatie bekend dat ze Community Service Learning in het secundair onderwijs wil stimuleren. Verschillende solidariteits- en zorgorganisaties zetten mee hun schouders onder het project en tekenden samen een charter in aanwezigheid van Minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Samenspel tussen opleiding en maatschappelijke bijdrage

“Community Service Learning is leren door zich actief in te zetten en de samenleving van binnenuit te leren kennen”, duidt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Binnen ons project van de katholieke dialoogschool worden jongeren uit hun comfortzone gehaald en uitgedaagd om te reflecteren over die betekenisvolle ervaringen. Ze delen de ervaringen in de klas. Leerlingen ervaren er dat de ander, die we soms te gemakkelijk benoemen als ‘de bejaarde’, ‘de migrant’ of ‘de dakloze’, hen iets te leren heeft. Op die manier worden etiketten en vooroordelen genuanceerd en weggewerkt. De leerling groeit in sociale verantwoordelijkheid, engagement en empathie. Zo wordt op een actieve wijze vanuit onze christelijke inspiratie aan burgerschapsvorming gedaan.”

“Leerlingen die een actieve rol opnemen in projecten met een maatschappelijke meerwaarde en in de leefwereld van personen die het moeilijker hebben ondervinden aan den lijve de kracht van het verbinden van mensen”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn. “Dat is een verrijking voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook een mooie manier die bruggen bouwt tussen generaties. Het Community Service Learning-project helpt het uiteindelijke doel van het welzijns- en gezondheidsbeleid mee vooruit: het realiseren van een warme en zorgzame samenleving, waar iedere persoon met al zijn mogelijkheden en beperkingen zich gewaardeerd weet en van betekenis blijft in zijn omgeving.”

Community Service Learning: katholieke dialoogschool in de praktijk

Community Service Learning kan binnen alle vakken aan bod komen en bestaat vandaag dankzij enkele pilootprojecten reeds onder verschillende vormen. Voorbeelden zijn meewerken in volkstuintjes, een spelnamiddag organiseren voor kinderen van vluchtelingen, eenzame bejaarden bezoeken aan huis of voorlezen aan kleutertjes in kansarme buurten.

In het Bernardus Technicum in Oudenaarde werken leerlingen van verschillende jaren en richtingen samen met volkstuinders in de tuintjes (praktijkvakken tuinbouw), ze bouwen een paviljoen in de tuin (richting Hout en bouw), leren berekeningen maken tijdens de les wiskunde, verkennen de verschillende planten tijdens lessen natuurwetenschappen en leren sociale vaardigheden tijdens Community Service Learning. Ze komen tot sociale inclusie.

Leerlingen van Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem brengen tijdens de lessen Frans een dagbezoek aan een Waals Woonzorgcentrum. De leerlingen overwonnen er de drempel om Frans te spreken, en spraken met de ouderen over het leven, eenzaamheid en eindigheid, thema’s die ze meenamen in de klasdiscussies.

Voor Community Service Learning hoeven de leerlingen niet altijd buiten de school te gaan. In het Stella Matutinacollege in Lede geven de leerlingen bijvoorbeeld in samenwerking met Welzijnsschakels Lede op woensdagnamiddag computerles aan mensen in armoede.

“Deze studiedag toont aan dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen in verbinding wil staan met de samenleving. Naast kennisoverdacht moeten we jongeren stimuleren om maatschappelijk engagement op te nemen. De voorbije jaren hebben we daarom verschillende initiatieven genomen. Zo is het budget voor tutoringsprojecten verdubbeld en zullen 1.500 studenten van 13 universiteiten en hogescholen 3.000 kwetsbare leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs begeleiden bij hun studie en studiekeuze. Alle lerarenopleidingen kleuteronderwijs werken in de toekomst structureel rond armoede en armoedeherkenning. We ondersteunen ook projecten die van onderuit groeien zoals Toekomstatelier en PEP vzw. En tot slot ondertekenden we een engagementsverklaring met de Vlaamse Hogescholenraad voor maatschappelijke engagement in de lerarenopleiding.”

Maatschappelijke partners verenigen zich

De Vlaamse hogescholen zijn overtuigd van de meerwaarde van Community Service Learning. “Een lerarenopleiding dient bij uitstek blik-verruimend te zijn. Je wil dat toekomstige leraren zich kunnen verplaatsen en inleven in andere mensen”, getuigt Ann Martin, directeur lerarenopleiding bij Odisee. “Vanuit onze lerarenopleidingen is het dan ook een bewuste keuze om in te zetten op het maatschappelijk engagement van onze leraren. En dat doe je niet met enkel een maatschappelijke stage, maar dat koppel je ook aan lesinhouden en reflectie over deze ervaringen.”

Community Service Learning is een opdracht van onderwijs en samenleving. Daarom zetten Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met verschillende solidariteitsorganisaties, de zorg- en welzijnssector en de Vlaamse bisschoppenconferentie er de schouders onder. De organisaties die mee ondertekenen zijn Zorgnet-Icuro, Missio, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Orbit, Caritas Vlaanderen, Caritas International, Pax Christi Vlaanderen, Sant’ Egidio, Present, Welzijnsschakels, Chiro Vlaanderen, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Studio Globo en de Vlaamse Bisschoppenconferentie.