Katholiek Basisonderwijs Tongeren vzw zoekt een directeur voor de basisschool Jeugdland

04 januari 2021

Het Schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren deelt mee dat het ambt van directeur voor de basisschool Jeugdland, Molenstraat 23 te 3700 Tongeren, vacant wordt vanaf 1 mei 2021. De school telt meer dan 240 leerlingen en ongeveer 30 personeelsleden.

Om te kandideren verstuur je je cv en vul je het sollicitatieformulier in. Dit formulier dient uiterlijk op 12 februari 2021 aangetekend te worden verstuurd aan de voorzitter van het schoolbestuur van KBT vzw, de heer Ludo Elsen, St.-Truidersteenweg 17, 3700 Tongeren.