Internationaal project zoekt begeleiders

10 december 2019

Dit schooljaar startten 17 scholen met een gezamenlijk Erasmus+  internationaliseringsproject. Zij leren internationaal over innovatieve leeromgevingen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen coördineert en organiseert die cursussen/studiebezoeken. Scholen leren er onder andere over blended learning, computationeel denken, experiential learning, embodied learning, gamification, multiliteracies en discussion based learning.

Ter ondersteuning van die mobiliteit en ter ondersteuning van de lerende netwerken die daarna opgebouwd worden zoeken we vijf begeleiders die zich willen engageren om het leren van de deelnemers te begeleiden zowel tijdens als na een internationale mobiliteit.

Begeleiders die zich engageren:

  • nemen deel en leveren een actieve bijdrage in de uitvoering van een internationale (cursus of jobshadowing);
  • doen dat in overleg met hun leidinggevende.

Na afloop:

  • draagt de begeleider bij aan een disseminatie binnen de organisatie (bijvoorbeeld een presentatie van het geleerde tijdens een overleg met collega’s, het implementeren/begeleiden van aansluitende innovaties …);
  • engageert de begeleider zich om alle lerende netwerken van het consortium te ondersteunen.

Wil je scholen ondersteunen tijdens en na een internationale mobiliteit, neem dan, na akkoord van je leidinggevende, voor 15 januari contact op met Dorien Sampermans.

Meer informatie over internationalisering binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en specifiek over dit Erasmus+ KA1 project kun je vinden op de website pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/internationalisering.