Inspiratiedag over onderwijsonderzoek: inschrijvingen open

13 december 2018

Op 14 februari 2019 organiseert het departement Onderwijs en Vorming samen met de Vlaamse Onderwijsraad de inspiratiedag School Onderzoek om de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. Onderwijsprofessionals kunnen onderzoek gebruiken om hun dagelijkse praktijk te onderbouwen. Ze zijn echter niet enkel gebruikers. Ze zijn ook belangrijke partners van onderzoekers.

Inschrijven kan vanaf nu. Stel je eigen traject op jouw maat samen. Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is.

We nodigen leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals uit alle onderwijsniveaus en -vormen, lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders, nascholers, inspecteurs, beleidsmakers … én onderzoekers uit om zich in te schrijven.

Programma

Onderwijsprofessionals kunnen op de inspiratiedag proeven van verschillende vormen van onderzoek en hun vragen formuleren aan onderzoekers. Onderzoekers krijgen op hun beurt de kans om kennis te maken met scholen en hun leervragen.

Het departement Onderwijs en Vorming en de Vlor voorzien een waaier van types onderzoek en diverse werkvormen: plenaire interviews, drie rondes met presentaties gevolgd door dialoog, rondetafels, professionaliseringssessies, posters, lezingen … Zowel onderzoekers als mensen uit de onderwijspraktijk komen aan het woord.

De vele keuzesessies gaan over STEM, diversiteit en inclusie, gelijke onderwijskansen, schoolbeleid, welbevinden, onderzoekende lerarenteams, didactiek, kleuteronderwijs, evaluatiebeleid en -praktijk.

Tijdens de lunch voorzien ze een posterbeurs waar je in gesprek kan gaan met onderzoekers, en lunchlezingen met onderzoekers.

De inspiratiedag is ook interactief. Doorlopend krijg je de kans om in gesprek te gaan met collega’s en onderzoekers.