Inspiratiebundel 'Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs'

19 februari 2018

De laatste jaren krijgen we veel vragen van basisscholen over hoe zij met ongewenst gedrag bij leerlingen kunnen omgaan. Ongewenst gedrag aanpakken is niet eenvoudig. Elke leerling is verschillend, en wat voor de ene leerling werkt, kan voor de andere leerling minder goed werken. Het zoeken naar een geschikte aanpak is een langdurig proces. Met de inspiratiebundel ‘Omgaan met ongewenst gedrag in het gewoon basisonderwijs’ proberen we tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar ondersteuning en naar hulpmiddelen om met ongewenst gedrag om te gaan. De inspiratiebundel is een verzameling van informatieve tools die vandaag binnen onderwijs uitgeprobeerd worden.

De inspiratiebundel heeft als doel (leraren)teams tips te geven voor een geschikte aanpak en om hen aan het denken te zetten, aan te zetten om nieuwe dingen uit te proberen, te ontwerpen en aan te passen. We hopen dat de inspiratiebundel daarnaast ook aanzetten geeft om op schoolniveau na te denken over het beleid dat wordt gevoerd. Daarbij streef je als schoolteam naar een gezamenlijke aanpak, rekening houdende met de context van je school.

In het eerste hoofdstuk wordt gedrag theoretisch gekaderd: hoe ontstaat gedrag en op welke manier kunnen we kijken naar gedrag en ongewenst gedrag. De volgende hoofdstukken zijn opgebouwd vanuit de fasen van het zorgcontinuüm. Vervolgens wordt ingegaan op orde en tuchtmaatregelen. Als laatste vind je een overzicht van partners die jou als leraar of lerarenteam kunnen ondersteunen. Op het einde van het document vind je een lijst met alle bijlagen.

Je kunt de inspiratiebundel ook raadplegen via het thema ‘Zorgbeleid in het basisonderwijs’.