Inspiratieblog inspirerend burgerschap

15 september 2020

Deze inspiratieblog maakt inspirerend burgerschap aanschouwelijk via concrete verhalen. Je leest er hoe we vanuit burgerschap kijken naar onderwijs en de wereld. We houden je op de hoogte van nieuwigheden én laten je mee leren en lezen met onze ervaringen in scholen. Soms daagt een wat filosofischer stuk je uit om in dialoog te gaan (met ons, met jezelf, elkaar).

Bij de start van het schooljaar schreven we voor jou de volgende blogs:

De school en de wereld beïnvloeden elkaar wederzijds. De school als medearchitect van de wereld, en de wereld als medearchitect van de school. Op deze manier kijken naar onderwijs - holistisch! - schept kansen om de wereld van morgen mee vorm te geven. Hoe zit dat op jouw school?

Het coronavirus bezorgde ons al op verschillende manieren een nieuwe kijk op onszelf, anderen en de wereld. Zo ook op de leraar, die verrassend genoeg heel wat gemeen heeft met dit snel verspreidend beestje.

Soms hebben leerlingen uit dezelfde klas het heel moeilijk onder elkaar. Ze kunnen weinig of niets verdragen van elkaar, van ’s morgens vroeg zijn er al spanningen en conflictjes van zodra ze op de speelplaats komen. En dan is er de leerling die met een rugzakje ‘opgekropte frustratie’ van thuis de klas binnen komt en zijn of haar verhaal wil doen, zoniet zal goed meevolgen ook moeilijk lopen. Al gedacht aan een zachte landing in de lagere school?

Zeker als je met (jonge) kinderen spreekt over delicate thema's, is 'dialoog' een veelomvattend begrip: je luistert, spreekt, vraagt en ziet. Je wacht, aanvaardt en onderzoekt. Je leert.   

Maar ook het voorbije schooljaar kropen we in onze pen! Snuister rond op onze inspiratieblog en laat je verrassen. Heb je een vraag of reactie? We gaan graag in gesprek! Mail ons via inspirerendburgerschap [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

. Je hoort snel van ons!