Inschrijvingsrecht: aanmelden blijft mogelijk

10 januari 2019

In onze nieuwsbrief van 21 december 2018 berichtten we je over het feit dat de nieuwe inschrijvingsregels om politieke redenen ‘on hold’ gezet zijn. De bestaande regels rond het inschrijven van leerlingen en rond het werken met een aanmeldingssysteem blijven daardoor gelden. Uitzondering is de indieningsdatum van het dossier voor het aanvragen van een aanmeldingsprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Die verschuift van 15 september 2018 naar 31 januari 2019.

Scholen, zowel gewone als buitengewone basis- en secundaire scholen, die geen kampeerrijen (meer) willen, kunnen voor de inschrijvingen voor het volgende schooljaar dus nog kiezen voor het werken met een aanmeldingssysteem. Nieuw daarbij is dat AGODI standaarddossiers ter beschikking stelt om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Je vindt die documenten terug op de website van AGODI

Scholen kunnen voor digitale aanmeldingen nu ook aanspraak maken op financiële steun. Meer informatie daarover vind je terug op de website van het Departement Onderwijs.

Verder moet je voor aanmeldingen rekening houden met de huidige, onveranderde regels uitgelegd in de omzendbrief BaO/2012/01 voor het basisonderwijs en de omzendbrief SO/2012/01 voor het secundair onderwijs. Heel concreet blijven bijvoorbeeld de ordeningscriteria behouden en de systematiek van dubbele contingentering, verplicht bij aanmelden in het gewoon basis- en secundair onderwijs en facultatief in het buitengewoon onderwijs.

Ook voor het tijdspad vallen scholen terug op de huidige regels.

Voor verdere informatie en/of ondersteuning kun je steeds terecht bij tom.vermeulen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Tom Vermeulen), lieselot.vantuyckom [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Lieselot Vantuyckom), gerda.bruneel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Gerda Bruneel) of peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (Peter Bracaval).