Inschrijvingsrecht: aanmelden blijft mogelijk

21 december 2018

Gisteren stond het nieuwe inschrijvingsrecht op de agenda van de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. In de vorige nieuwsbrief communiceerden we al over het belangenconflict dat daar door de Franse Gemeenschapscommissie over werd ingeroepen. Het is nu duidelijk dat er geen oplossing gevonden is en dat de nieuwe inschrijvingsregels niet worden ingevoerd.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt dat het nieuwe inschrijvingsrecht van tafel wordt geveegd. Vele scholen stonden immers klaar om binnen dat nieuwe kader aan de slag te gaan. Positief is wel dat scholen die toch nog willen aanmelden, nog tot 31 januari 2019 de mogelijkheid krijgen om een dossier in te dienen, weliswaar binnen de huidige inschrijvingsregels. Via Schooldirect mocht je gisteren ook al vernemen dat de overheid de aanmeldende scholen nu ook zal ondersteunen via subsidies.

Om scholen maximaal te ondersteunen lopen er nog gesprekken met AGODI om de administratieve planlast van de aanmeldingsdossiers tot een minimum te beperken. Daarom brengen we in kaart welke scholen volgend jaar zullen aanmelden. Had je al een dossier ingediend of overweeg je om uiterlijk op 31 januari nog een dossier in te dienen? Laat dat dan even weten aan de medewerkers van de Dienst Lerenden, zodat zij vanuit een overzicht de nodige ondersteuning kunnen bieden: tom.vermeulen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Aanmeldingsdossier) (Tom Vermeulen), lieselot.vantuyckom [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Aanmeldingsdossier) (Lieselot Vantuyckom), gerda.bruneel [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Aanmeldingsdossier) (Gerda Bruneel) of peter.bracaval [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Aanmeldingsdossier) (Peter Bracaval).

We wensen iedereen eerst een zalig kerstfeest en een fijne, deugddoende vakantie!