Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 217

12 oktober 2020
  • Vanuit de Arteveldehogeschool, Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs, wordt er (praktijkgericht) onderzoek gevoerd rond aanvangsbegeleiding. Doel van het onderzoek is om scholen en meer bepaald mentoren handvaten te bieden om starters te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Wat bieden wij? Ondersteuning van de starters, mentoren en directie van de school door middel van kennisdeling en -opbouw rond het thema aanvangsbegeleiding en de professionele ontwikkeling van de startende leraar. Wat vragen wij? Aan de mentoren en starters: aanwezigheid bij een focusgroep (maximum 2 uur) in het najaar 2020 en het voorjaar 2021. Aan de directie/beleidsmedewerker: één interview (maximum 1 uur). Interesse om deel te nemen? lien.bolle [at] arteveldehs.be.

  • De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil leerkrachten aanmoedigen en hun creativiteit en toewijding belonen door pedagogische modelprojecten beter bekend te maken. Overwegend dat in de uitzonderlijke periode van de coronacrisis het onderwijsveld voor bijzondere uitdagingen gesteld werd en dat de sociale ongelijkheid nog verder dreigt toe te nemen, organiseert de Stichting Koningin Paola een speciale projectoproep voor alle leerkrachten van het secundair gewoon en buitengewoon onderwijs die zich aan deze nieuwe situatie hebben kunnen aanpassen. Surf naar www.paolaprijs.be om het reglement en het kandidaatsdossier te downloaden.

  • Je bent leerkracht, GIP-coördinator, technisch adviseur coördinator, pedagogisch begeleider? GIP dan met je leerlingen mee voor de Prijs Focus Aarde! De prijs Focus Aarde wordt door de Stichting Koningin Paola georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. De Prijs richt zich naar leerlingen uit het TSO, BSO, KSO, BuSO en CDO. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en CDO) die de aarde, de ruimte(vaart) of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige en duurzame hoek. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een GIP realiseren, vakoverschrijdend, geïntegreerd en in groep. Folder, reglement en inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.focusaarde.be of op https://www.facebook.com/sk.fr.paola.

  • Het Vlaamse Europese Dag van de Talen-platform lanceert de EDT-wedstrijd ‘Lees je Taal-rijk!” met een leuk filmpje. Bedoeling van deze wedstrijd: het leesplezier, leesvaardigheid en meertaligheid in het schoolonderwijs en de volwasseneneducatie aanmoedigen! Hoe kan je dit doen? Wat “werkt” er? Het EDT-platform wil inspiratie verzamelen en verspreiden zodat anderen er nadien mee aan de slag kunnen. Meer informatie over deze wedstrijd vind je via de Epos-website.

  • Op 19 november 2020 organiseert AP Hogeschool hun jaarlijkse inspiratieavond met als thema Respect is een werkwoord. Dit jaar gaan ze via een coronaproof livestream graag dieper in op hoe je een leeromgeving met wederzijds respect kunt creëren. Je ontdekt samen met experts en ervaringsdeskundigen de valkuilen van én oplossingen voor (het gebrek aan) wederzijds respect in de klas.

  • Op 13 januari 2021 kunnen opnieuw duizenden leerlingen uit het secundair zich aan de wiskundeolympiade wagen: Junior Wiskunde Olympiade (JWO) voor de tweede graad en Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) voor de derde graad.  Je kunt tot 23 november je leerlingen via een schoolverantwoordelijke inschrijven op www.vwo.be.  Ken je trouwens Kangoeroe al?  Dit richt zich, eveneens met leuke en uitdagende meerkeuzevragen, op leerlingen van het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs. Dit jaar zet Tinne Oltmans mee haar schouders onder Kangoeroe. Neem zeker een kijkje op www.kangoeroe.org.