Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 177

15 oktober 2019

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • De werkgroep codi's voor codi's organiseert een reflectiedag over de thema's planlast en centrale toetsing uit het nieuwe regeerakkoord op vrijdag 22 november 2019 in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 in Brussel. De plaatsen zijn beperkt: schrijf je dus vandaag nog in.
  • Op 14 november 2019 organiseert het departement Omgeving een boekvoorstelling Lesgeven over duurzame ontwikkeling: ethische en politieke uitdagingen. Je maakt in een aantal lezingen en workshops kennis met de publicatie, die leraren wil ondersteunen en inspireren bij het omgaan met duurzaamheidsvraagstukken.
  • Luchtkwaliteit is een actueel thema dat ook scholen niet onberoerd laat. Maar hoe zit het nu juist met de luchtkwaliteit op school? Kunnen leerlingen die zelf meten? En welke maatregelen kun je als school nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren of de negatieve gezondheidsimpact te beperken?  Tijdens het interactieve Ecotreffen rond luchtkwaliteit krijg je een antwoord op bovenstaande vragen door experten en vijf Antwerpse pilootscholen die deelnemen aan het Europese ‘Project zuivere lucht’. Het Ecotreffen vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 van 9 tot 12.30 uur in Antwerpen.
  • Op donderdag 28 november 2019 nodigen het Centraal Meldpunt voor risicojongeren, Onderwijsnetwerk Antwerpen en de partners uitvalpreventie scholen uit om de nieuwe NAFT-werking te leren kennen.
  • Het Rode Kruis organiseert train-the-traineropleidingen Eerste hulp voor het kleuteronderwijs en lager onderwijs. De eendaagse opleidingen hebben als doel om (toekomstige) leraren de nodige handvatten aan te reiken om zelf eerstehulpinitiaties te onderwijzen in de klas. De opleidingen hebben een dubbele focus: naast een opfrissing van eerstehulptechnieken zoals het verzorgen van kleine huidwonden, wat te doen bij een bloedneus … maken leraren ook kennis met een uitgebreide waaier aan didactische werkvormen. Zo kunnen ze met eerste hulp aan de slag gaan in de klas en krijgen ook de leerlingen eerste hulp in de vingers.