Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 128

03 juli 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • De FilmClub, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap, wordt bij de start van het schooljaar 2018-2019 gelanceerd in Vlaanderen en Brussel. Geïnteresseerde kleuters, kinderen en jongeren van de deelnemende scholen kunnen lid worden van De FilmClub en zo elke week op school, na lestijd, genieten van een zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms. Inschrijven kan via de website van De FilmClub. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info [at] defilmclub.be.
  • CKG Het Open Poortje in de regio's Waasland, Lokeren en Gent biedt de module STOP4-7 aan. Dat is een trainingsaanbod voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. De kinderen (tussen 4 en 7 jaar) krijgen een intensieve groepstraining gedurende 10 dagen (gespreid over 10 weken). Er loopt ook een vormingstraject voor de betrokken leraren (viertal momenten) en groepsbijeenkomsten voor de ouders van de betrokken kinderen (ook gedurende 10 weken). Doel is om de kinderen sociale vaardigheden aan te leren waardoor ze meer zelfcontrole krijgen op moeilijke momenten en hun emoties beter kunnen reguleren. Meer info via www.STOP4-7.be of www.hetopenpoortje.be.
  • Sinds enkele jaren loopt het LIFT-project (nieuwe naam RAKET) in Vlaanderen (regio Waasland). LIFT (Linking the Interests of Families and Teachers) is gelijkaardig aan STOP4-7 (door focus op het versterken van positief gedrag), maar richt zich naar alle leerlingen in een bepaalde klas (voornamelijk derde kleuterklas) die meegenomen worden in een trainingsbad rond sociale vaardigheden (15 klasmomenten gedurende het schooljaar). Opnieuw is het de bedoeling om de leerlingen handvatten aan te reiken over hoe om te gaan bij moeilijke situaties. Meer info.
  • Op dinsdag 20 november 2018 vindt de studiedag ‘Kunst ook anders. Zorg in het deeltijds kunstonderwijs’ plaats in Brussel. Vanaf eind september vind je het programma op de website van de Vlor en kun je inschrijven.
  • Ben je werkzaam in de zorg en wil je weten hoe je daarin het best omgaat met meertaligheid? Of ben je gewoon nieuwsgierig en wil je weten op welke manieren geslaagde communicatie in de zorg het best kan worden bereikt? Neem dan deel aan de Taalunie Talendebatten 2018 over meertaligheid in de zorg.
  • Ontdek het aanbod van de Artevelde hogeschool, opleiding bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs.