Initiatieven van externen - Nieuwsbrief 125

12 juni 2018

We ontvingen deze initiatieven van externen:

  • Het Kinderrechtencommissariaat, de Délégué général aux droits de l’enfant en Plan International België organiseren de tweede Belgische Kinderrechtenprijs. Naast positieve media-aandacht krijgt de winnaar een cheque van 10 000 euro. Scholen en internaten die dagelijks met kinderrechten bezig zijn, kunnen zich inschrijven.
  • Het Centrum voor het Stimuleren van het Mediërend Opvoeden en Onderwijzen (Cesmoo) organiseert een tweejarige basisopleiding (120 lesuren) over 'ontwikkelingsgericht werken met kinderen vanuit Feuersteins gedachtegoed' voor mensen die professioneel werken met kinderen en jongeren zowel in gewoon- als in buitengewoon onderwijs of in therapie. Meer informatie vind je op www.cesmoo.be.
  • Het ‘Raising Achievement’ project (2014–2017) onderzocht welke pedagogische strategieën en leerpraktijken effectief zijn om de leerprestaties van alle leerlingen te verbeteren. Op de website vind je interessant projectmateriaal terug. 
  • Het jaarverslag 2017 van Bednet is beschikbaar. In 2017 liepen in totaal 856 leerlingen synchroon internetonderwijs-trajecten bij Bednet. 586 trajecten werden gevolgd door leerlingen secundair onderwijs. Meer details vind je in het jaarverslag.
  • In het najaar van 2018 organiseert Het Archief voor Onderwijs een reeks regionale vormingsdagen. Tijdens gratis workshops maken leraren en pedagogisch begeleiders kennis met het platform voor Vlaams beeld- en geluidsmateriaal van landelijke en regionale omroepen, musea en archieven en de manier waarop ze het beschikbare materiaal kunnen inzetten in de klas.
  • Het Lezerscollectief organiseert op woensdag 19 september 2018 in de Kluizerij in Affligem de studiedag ‘Lees je mee(r)?’. De kostprijs voor de studiedag bedraagt 60 euro. Het ingebonden boek met circa 35 verhalen en gedichten is in de inschrijvingsprijs inbegrepen.
  • Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan: het thema van de Week van het Bos in 2018 is ... RAVOTTEN! Ook dit jaar zorgt BOS+ voor leuke en uitdagende educatieve pakketten en kan jouw klas deelnemen aan de wedstrijd. Meer info op www.weekvanhetbos.be.
  • De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) organiseert op 24 oktober 2018 een studie- en ontmoetingsdag over 'bruggen bouwen tussen secundair en hoger onderwijs: de onderwijsloopbaan van jongeren'. Voor de studiedag zoeken ze nog kleine en grotere initiatieven (voor een postersessie of een korte presentatie tijdens een van onze parallelsessies) die inzetten op de complementariteit tussen secundair en hoger onderwijs en die leerlingen begeleiden in het maken van een zachte/vlotte overgang naar het hoger onderwijs. Bezorg uiterlijk 5 juli 2018 een korte beschrijving van je praktijk via dit formulier.

We ontvingen deze vactures: