Ingrediënten voor een verbindend schoolklimaat

24 april 2018

Scholen staan voor grote uitdagingen: grotere diversiteit, pesten, radicalisering, leerlingen met minder sociale vaardigheden, armoede… Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil hierop een proactief antwoord bieden door herstelgericht te werken in een verbindend schoolklimaat. Inzetten op een verbindend schoolklimaat is een proactief beleid voeren op sociaal-didactisch terrein dat preventief werkt tegen radicalisering en polarisering. Leerlingen worden niet losgelaten in een verbindende school. Ook niet wanneer het fout loopt. Of het nu gaat over normaal pubergedrag of een zwaar conflict, de verbindende school zal conflicten steeds herstelgericht benaderen. 

De principes van een verbindend schoolklimaat en herstelgericht werken zijn toepasbaar in alle katholieke scholen. Uiteraard zul je die principes moeten vertalen naar je concrete schoolsituatie, het schoolteam, de leerlingenpopulatie en de ouders. Belangrijk is dat je bereid bent om je huidig schoolklimaat en het sanctioneringsbeleid onder de loep te nemen en dit te toetsen aan de kaders die we aanbieden.