Infosessies directeurs: algemene vorming in de arbeidsmarktfinaliteit

07 oktober 2020

Momenteel wordt er ijverig gewerkt aan de nieuwe leerplannen voor de tweede graad die op 1 september 2021 in werking zullen treden. Je vernam ondertussen via allerlei fora dat de ambitie in de A-finaliteit (het huidige BSO) bijzonder hoog ligt en dat de algemene vorming aan belang zal winnen: het aantal eindtermen neemt fors toe en ook inhoudelijk zijn ze bijzonder uitdagend geformuleerd. Scholen staan voor de opdracht om uit te zoeken hoe ze deze ambitie kunnen waarmaken. Ze worden uitgedaagd om na te denken over hoe ze hun onderwijs in de A-finaliteit in de toekomst vorm zullen geven. Alleen al op vlak van algemene vorming zijn heel wat beleidskeuzes mogelijk.

Zoals reeds aangekondigd, informeren we je hierover graag in online infosessies voor directeurs. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een bijsturing van de oorspronkelijke planning een positief effect zal hebben op de concreetheid van de info, stellen we de aangekondigde sessies met een maand uit.

De infosessies worden verplaatst naar volgende momenten:

  • maandag 16 november 2020 van 15 tot 16.30 uur
  • dinsdag 17 november 2020 van 13.30 tot 15 uur
  • donderdag 19 november 2020 van 17 tot 18.30 uur
  • dinsdag 8 december van 8.30 tot 10 uur

Inschrijven voor dit webinar is reeds mogelijk. Later ontvang je een Zoomlink en wachtwoord voor de sessie naar keuze.

Vanuit een gedeelde zorg voor leerlingen in bso gaan we graag met jou op zoek naar vormen van krachtig onderwijs in de A-finaliteit. We hopen je dan ook tijdens een van de geplande sessies digitaal te mogen ontmoeten.