Infosessie over het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs

08 oktober 2019

Op 5 november 2019 in de namiddag krijg je informatie over de manier waarop vzw DOKO je ondersteunt bij het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs.

In overleg met onze schoolbesturen detecteerden we vier verschillende manieren waarop besturen en hun scholen er graag voor zorgen dat schoolboeken bij de leerlingen geraken. Zo voorzag vzw DOKO vier percelen die elk op zich met een eigen leverancier worden aangeboden in een raamovereenkomst.

Na de sessie is er ruim tijd om in gesprek te gaan met de leveranciers van de vier verschillende percelen.

Meld je tijdig aan via nascholing.be.