Inforonde basisonderwijs regio Antwerpen

26 juni 2018

Deze avond krijgen directies en bestuurders toelichting bij het decreet leerlingenbegeleiding, de bijsturingen M-decreet, cao XI, Zin in leren! Zin in leven! Directeur-generaal Lieven Boeve geeft het nieuws vanuit de netwerkorganisatie.

Deze inforonde vindt plaats in de Noorderlaan 108 te Antwerpen.