Inforonde bao Regio Limburg

13 juni 2019

Deze vooravond geeft directeur-generaal Lieven Boeve informatie vanuit onze netwerkorganisatie: financiën Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaanderenbrede overlegstructuren (nieuwe samenstelling van de directiecommissies voor het leerplichtonderwijs), toekomstplan bao, verkiezingen 2019 – omgevingsanalyse onderwijs en vorming en het nascholingsaanbod 2019-2020.

Deze inforonde vindt plaats in de Diocesane Onderwijsdiensten, Tulpinstraat 75 te Hasselt.