Informatieronde basisonderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel – 27 augustus

27 augustus 2015

Prof. dr. Lieven Boeve geeft toelichting bij de hervorming van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Deze informatieronde vindt plaats in het Diocesaan Pastoraal Centrum, ingang Varkenstraatje te 2800 Mechelen.