Informatiecampagne ondersteuning type 2, 4, 6 en 7

28 maart 2019

Scholen, CLB en ouders vragen transparantie over de manier waarop leerlingen met een ondersteuningsvraag type 2, 4, 6 en 7 regionaal ondersteund worden. Ze hebben daarnaast vragen over hoe die leerlingen in Discimus geregistreerd dienen te worden. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zetten we daarvoor een informatiecampagne op. 

In de week na de paasvakantie sturen we een brief naar de scholen voor gewoon onderwijs. In functie van de standaardprocedure vinden ze daarin de contactgegevens van hun zorgloket. Voor wie toch rechtstreeks wil of kan aanmelden, vermelden we daarnaast de contactgegevens van de scholen type 2, 4, 6 en 7. Via een stroomschema – en in een latere fase een filmpje – verduidelijken we de procedure in Discimus.

Ook de scholen voor buitengewoon onderwijs, de zorgloketten en de voorzitters van de beheerscomités krijgen in dezelfde periode een informatieve brief.

Let wel: scholen van een ander net die ondersteuning wensen van een buo-school type 2, 4, 6 of 7 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, melden in principe rechtstreeks aan bij de buo-school.