Hoe word je kandidaat?

13 februari 2018

Zin om in de overlegorganen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te zetelen? Ken of ben je de geschikte persoon?  Dit verwachten we van jou

Hoe verloopt de kandidaatstelling?

 • Je wordt voorgedragen door een bestuur.
 • Het bestuur bezorgt het formulier uiterlijk op 5 maart 2018 om 12 uur aan de bisschoppelijk vicaris, bisschoppelijk gedelegeerde of bisschoppelijk afgevaardigde op dit e-mailadres:
  • regio Antwerpen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Dirk Van Rossem, dirk.vanrossem [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • regio Limburg: t.a.v. vicaris-generaal Jaak Janssen (tot 1 maart en vanaf dan t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Francis Loyens), vicariaat.onderwijs [at] bisdomhasselt.be
  • regio Mechelen-Brussel: t.a.v. bisschoppelijk afgevaardigde Jürgen Mettepenningen, jurgen.mettepenningen [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • regio Oost-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde Lieve Van Daele, lieve.vandaele [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • regio West-Vlaanderen: t.a.v. bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur, an.quaghebeur [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Wat gebeurt er daarna?

 • De regionale verkiezingscommissie ontvangt jouw kandidaatstelling. 
 • De bisschoppelijk gedelegeerde of bisschoppelijk afgevaardigde van je regio contacteert je om je kandidaatstelling te bevestigen.
 • De kieslijsten worden samengesteld.
 • De stemronde start op 13 maart 2018.