Het zorgloket in het kader van de regionale ondersteuningsnetwerken

29 juni 2017

Bij de operationalisering van de regionale ondersteuningsnetwerken installeren we een zogenaamd zorgloket. Het zorgloket is een laagdrempelig en toegankelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) terecht kunnen met zorgvragen waar ze intern geen antwoord op vinden. Alle partners - gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en pedagogische begeleiding – zijn betrokken bij dit zorgloket. In bijgaand document geven we duidelijkheid over het doel en de werking van het zorgloket.