Het schoolbestuur van de vzw Basisschool en Humaniora DvM zoekt een adjunct directeur voor DvM Humaniora in Aalst

04 september 2020

Het schoolbestuur van de vzw Basisschool en Humaniora DvM heeft beslist om een adjunct-directeur aan te werven voor DvM Humaniora, Onderwijsstraat 2 te 9300 Aalst, met indiensttreding op 1 maart 2021. De adjunct-directeur werkt hierin nauw samen met het middenkader, het lerarenteam en het ondersteunend personeel. Voor specifieke taken zie verder in de concrete functiebeschrijving.

Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met uitgebreid cv uiterlijk op 16 oktober 2020 aan de voorzitter van het schoolbestuur van de vzw Basisschool en Humaniora DvM, mevr. Christine Waegeman (c.waegeman [at] skynet.be), Sint-Jobstraat 157, bus 32, 9300 Aalst.