Het kopen van schoolboeken voor het secundair onderwijs

01 oktober 2019

De aankoop van schoolboeken is steeds onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Voor aankopen boven de 30 000 euro per jaar moeten schoolbesturen een aanbesteding uitschrijven of inschrijven op een raamovereenkomst van een aankoopcentrale. De verplichting geldt ook voor interne boekenfondsen (waarbij de school zelf aankoopt) en voor externe boekenfondsen (waarbij de leerling de boeken aankoopt of huurt).

Hoewel de school bij een extern boekenfonds de boeken niet zelf aankoopt, geeft zij wel een onmiskenbaar economisch voordeel aan een boekenleverancier ten nadele van andere boekenleveranciers door de leerlingen naar hem te verwijzen voor de aankoop/huur van de boeken op de boekenlijst. Zelfs al is die doorverwijzing niet exclusief, dan nog blijft er een discriminatie bestaan tegenover de andere boekenleveranciers. Dat kan een aanbestedende overheid niet maken zonder iedereen de kans te geven op zo’n aanbod in te tekenen. Met die wettelijke verplichting als uitgangspunt heeft vzw DOKO een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van schoolboeken, zowel via een intern als een extern boekenfonds. Je vindt daarover meer informatie op de website van vzw DOKO.

In overleg met onze schoolbesturen werden vier verschillende manieren gedetecteerd waarop scholen en schoolbesturen er graag voor zorgen dat schoolboeken bij de leerlingen geraken. Vzw DOKO voorziet vier percelen die elk op zich met een eigen leverancier worden aangeboden in een raamovereenkomst. Op dinsdagnamiddag 5 november 2019 vanaf 14 uur lichten we de aanbesteding toe en geven de vier geselecteerde leveranciers meer informatie over het aan hen gegunde perceel. Nadien kunnen deelnemers zelf verder praten met de vier leveranciers. Meld je aanwezigheid via nascholing.be.