Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen zoekt een voltijds en halftijds directeur voor het basisonderwijs

08 juli 2020

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale groep van scholen en voorzieningen die kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunt die vanuit hun kwetsbaarheid nood hebben aan (buiten)gewoon onderwijs en extra ondersteuning. KOCA Basisonderwijs vormt in werking 1 pedagogisch geheel maar bestaat administratief uit 3 scholen buitengewoon basisonderwijs met 450 leerlingen binnen type Basisaanbod, type 7 en type 9. KOCA zoekt een voltijds directeur en een halftijds directeur. De nieuwe directeur draagt samen met de andere directeuren de verantwoordelijkheid voor het basisonderwijs in KOCA. Hij/zij heeft de maatschappelijke opdracht om, samen met het directieteam en de 140 medewerkers, te zorgen voor een kwaliteitsvolle, hedendaagse en vraaggerichte basisschool.

Sollicitatie met motivatiebrief en cv voor 15 augustus te richten aan Annemie Moens – voorzitter schoolbestuur via mail: talent [at] koca.be.