Hertelling 1 oktober in het buitengewoon basisonderwijs – type 5

16 september 2020

In de nieuwsbrief van 20 augustus berichtten we al over de hertelling op 1 oktober. We meldden toen dat deze maatregel niet van toepassing was voor de scholen buitengewoon basisonderwijs type 5. Voor hen geldt dan ook geen ‘teldag’ maar een ‘telperiode’. Als deze scholen op basis van het gemiddeld aantal regelmatige leerlingen in de telperiode 1 september – 30 september 2020 meer lestijden volgens de schalen zouden genereren dan op basis van het gemiddeld aantal regelmatige leerlingen tijdens de telperiode 1 februari 2019 – 31 januari 2020, dan zal voor dit type omkadering herteld worden op 1 oktober 2020. 

Voor de berekening van de omkadering en werkingsmiddelen en de toepassing van de rationalisatieregels voor het schooljaar 2021-2022, stelt zich voor deze type 5-scholen een probleem. De coronamaanden hebben immers een nadelig effect op de gemiddelde aanwezigheid op jaarbasis. Daarom komt er een alternatieve regeling: 

  • voor de berekeningen voor het schooljaar 2021-2022 komt er eenmalig een telperiode waar de coronamaanden buiten vallen (telperiode september 2020-januari 2021); 
  • elke type 5-school krijgt minimaal de omkadering en de werkingsmiddelen voor het schooljaar 2020-2021 gegarandeerd.