Handvatten voor afstandsleren

19 maart 2020
De coronacrisis stelt leraren, directeurs en schoolbesturen voor een bijzondere uitdaging: de lessen zijn geschorst, en tegelijk willen we er allemaal samen voor zorgen dat er de komende periode zo weinig mogelijk leerkansen verloren gaan.
 
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil je vanop afstand daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Op de themapagina ‘Afstandsleren’ schetsen we de mogelijkheden in verband met afstandsleren, geven we je nuttige tips en achtergrondinformatie, verwijzen we door naar het beschikbare aanbod van softwareleveranciers en uitgeverijen en bundelen we per onderwijsniveau tips van onze pedagogisch begeleiders. Zo ben je er zeker van dat je kunt gebruikmaken van betrouwbare bronnen voor de organisatie van het (digitale) onderwijsaanbod in jouw onderwijsinstelling in deze moeilijke periode. We benadrukken dat het daarbij altijd gaat om facultatieve alternatieven voor de lessen binnen de voorschriften van het Departement Onderwijs en Vorming. Je moet er ook rekening mee houden dat niet alle leerlingen en cursisten thuis over de nodige (digitale) middelen beschikken. Op de pagina Ideeën voor gelijke onderwijskansen geven we aandachtspunten mee.
 
We willen met ons aanbod alle leerlingen en cursisten op een kwaliteitsvolle manier ondersteunen. Voor tal van scholen is afstandsleren – we denken bijvoorbeeld aan het gewoon secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs – in de meeste gevallen een bruikbaar alternatief om de aangeleerde leerstof de komende periode verder in te oefenen. Voor andere doelgroepen zullen veeleer andere oplossingen nodig zijn: zo zal voor het buitengewoon onderwijs de grootste uitdaging vaak het invullen van de ‘lege’ tijd zijn met een vrijetijdsaanbod dat aansluit bij het ontwikkelperspectief, de interesse en de motorische mogelijkheden van de leerling.
 
Ook de komende dagen en weken zullen we de themapagina ‘Afstandsleren’ verder aanvullen met suggesties, ideeën en materialen. We informeren je daarover ook tussentijds via extra nieuwsbrieven. We houden de vinger aan de pols en laten je niet los. Kortom, met al je ondersteuningsvragen kun je verder op ons rekenen.