Handvatten bij het inschrijven van leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs

05 juni 2019

In de tekst “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs” reiken we handvatten aan voor scholen die te maken krijgen met een inschrijvingsvraag van leerlingen met een verslag. We doen dat op basis van wat de regelgeving verplicht en koppelen dat aan onze visie op een goed inschrijvingsbeleid. De tekst geldt zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs.

Eerst gaan we in op het inschrijvingsrecht van leerlingen met een verslag en belichten we redelijke aanpassingen en (dis)proportionaliteit in de regelgeving. Vervolgens lichten we toe welke stappen scholen moeten zetten als ze de afweging van de redelijkheid van aanpassingen maken. Tot slot geven we informatie over de procedures van inschrijving, bemiddeling en klacht en over de administratieve opvolging.

In vier stroomschema’s vind je een samenvatting van de opeenvolgende stappen in de regelgeving. Je vindt de tekst bij de thema’s Inschrijvingen en Zorgbeleid.