Handvatten bij het inschatten van de beginsituatie van leerlingen

09 september 2020

Legt jouw team dit jaar meer dan anders de focus op het goed vaststellen van de beginsituatie van elke leerling? Dat is prima want elk onderwijsarrangement vertrekt altijd van een goede beginsituatie-analyse. Maar bewaak ook de planlast of extra werk door collega’s: datgene waar jullie als schoolteam dagdagelijks al op inzetten blijft ook in de specifieke corona-context relevant en aan de orde.  

Een goede beginsituatie-analyse vormt de start van elk onderwijsarrangement: jouw leraren zijn er elke dag mee bezig via overgangsgesprekken, informatiedoorstroming, vaststellen van noden en kansen bij leerlingen.  Leraren hoeven daarvoor geen extra toetsen te ontwikkelen, maar hebben wel veel bewuster aandacht voor de beginsituatie en de stappen die ze didactisch met leerlingen zullen zetten.

Met de harmonische ontwikkeling die het leerplan Zin in leren! Zin in leven! vooropstelt en de sterke aanbevelingen in het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs en de vijf opdrachten in OKB zit je ook dit jaar goed om het schooljaar excellent te starten.

Wil je leraren concreet ondersteunen op dit vlak, neem dan met hen een kijkje op:

  1. Hoe het schooljaar heropstarten?
  2. Werken aan een krachtige leeromgeving
  3. Differentiatie in basisonderwijs vormgeven
  4. Evalueren van leerlingen basisonderwijs
  5. Inzetten op Nederlands in alle lessen