Gunning van aardgas en elektriciteit 2022-2023

16 september 2019

Vzw DOKO heeft de gunningsprocedure afgerond voor de levering in 2022 en 2023 van 575 GWh aardgas per jaar en 108 GWh groene stroom per jaar aan de leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en aanverwante instellingen die hun mandaat hebben bezorgd aan vzw DOKO. De prijs was ditmaal het enige gunningscriterium.

Voor aardgas blijft de huidige leverancier - EDF/Luminus - aan boord. Voor elektriciteit zal vanaf 1 januari 2022 EOLY groene stroom leveren. EOLY is een Belgische producent van uitsluitend hernieuwbare energie.

Dankzij de aanbesteding is het voor vzw DOKO mogelijk om nu reeds posities vast te klikken voor 2022 en vanaf 1 januari 2020 ook voor 2023.

De aankoopstrategie van vzw DOKO bestaat er immers in om volumes van aardgas en elektriciteit gespreid over drie jaar aan te kopen. Op die wijze worden hevige prijsschommelingen op de energiemarkten opgevangen. Anderzijds wordt aan de schoolbesturen jaarlijks budgetzekerheid gegeven over de prijzen voor het komende boekjaar.

Doordat de huidige energieleverancier EDF/Luminus nog tot eind 2021 aardgas en elektriciteit blijft leveren onder de bestaande raamovereenkomst, hoef je voorlopig niets te doen. Pas in de tweede helft van 2021 wordt werk gemaakt van de omzetting van de elektriciteitstellers naar EOLY. Daarover bezorgen we je tijdig alle informatie.

Met vragen kun je steeds terecht bij Olivier De Ryckere