Gunning schoolboeken secundair onderwijs

12 maart 2019
Vzw DOKO heeft de openbare aanbesteding voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs gegund.
 
Na het verstrijken van de wachttermijn (die loopt tot 24 maart 2019) kunnen secundaire scholen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers voor schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.
 
De aanbesteding voorziet vier percelen overeenkomstig met de verschillende leveringsvormen die scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs (intern en extern boekenfonds):
  • Perceel 1: de pure bulklevering waarbij de school helemaal zelf instaat voor de verdere verdeling van de schoolboeken
  • Perceel 2: de aankoop en levering van schoolboeken in eigen beheer door de school maar met ondersteuning door de leverancier met betrekking tot de logistieke, administratieve en financiële processen die gepaard gaan met de boekenverkoop
  • Perceel 3: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van de schoolboeken met vergoeding voor het schoolbestuur
  • Perceel 4: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van schoolboeken zonder vergoeding voor het schoolbestuur

Elk perceel is gegund aan een andere leverancier. De namen van de leveranciers per perceel maken we na de wachttermijn bekend. Je kunt kiezen voor welk perceel of voor welke percelen je je school wil inschrijven.

De ingediende offertes voorzien in interessante kortingen op schoolboeken (nieuwe handboeken, werkboeken en andere boeken) en daarbovenop in volumekortingen voor de grote(re) afnemers.
 
Met de overheidsopdracht beoogt vzw DOKO als aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het volgende:
  • Ontzorging van haar leden met betrekking tot het voeren van een overheidsopdracht (zowel voor intern als extern boekenfonds) en het dragen van de juridische risico’s die daarmee gepaard gaan. Door toe te treden tot de opdracht is het schoolbestuur vrijgesteld om zelf een procedure op te starten.
  • Schaalvoordelen die een positief effect ressorteren op de kostprijs (via hogere kortingen op schoolboeken en volumekortingen) en op de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Keuzevrijheid voor de schoolbesturen met betrekking tot de manier waarop schoolboeken worden geleverd en verdeeld.
  • Aandacht voor een kansenrijke omgeving voor alle leerlingen.

Scholen die interesse hebben in de raamovereenkomst kunnen e-mailen naar info.doko [at] katholiekonderwijs.vlaanderen, waarna we de inschrijvingsformulieren bezorgen. Ook voor andere vragen kun je terecht op dat e-mailadres.