Godsdienstonderwijs onder vuur

12 september 2019

Thomas, het platform voor godsdienstleraren rooms-katholieke godsdienst, publiceerde drie open brieven, gericht aan de respectievelijke onderhandelende politieke partijen, over het voorstel om het levensbeschouwelijk onderwijs te halveren. Ook lanceerde dit platform een petitie om de mededeling van de voorzitter van de Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst, Mgr. Johan Bonny, kracht bij te zetten.

In een tijd waarin identiteit en persoonsvorming steeds meer aan belang winnen, vervult het godsdienstonderwijs een cruciale rol bij de realisering van het pedagogisch project van het katholiek onderwijs.