Gezamenlijk engagement van de onderwijsverstrekkers voor het versterken van begrijpend lezen

13 december 2017

Uit het PIRLS-onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit het vierde leerjaar bleek vorige week dat de prestaties voor begrijpend lezen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn. Dat oranje knipperlicht nemen we als onderwijsverstrekkers allemaal bijzonder ernstig. Alleen al daarom willen we de onderzoeksresultaten verder analyseren, en in het licht van ander onderzoek plaatsen. Begrijpend lezen is als onderdeel van schooltaalvaardigheid immers een cruciale sleutel voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. De onderwijsverstrekkers nemen dan ook voluit hun verantwoordelijkheid op om kwaliteitsvol leesonderwijs te stimuleren. Dit is de gezamenlijke verklaring.