Gemeenschappelijk Persbericht: Onderwijsverstrekkers werken aan veilig onderwijs voor leerlingen en personeel (2008-06-17)

17 juni 2008

Vandaag ondertekenden de vier onderwijsverstrekkers , in aanwezigheid van minister Vandenbroucke, de ‘Gemeenschappelijke verklaring inzake de integratie van welzijn in het onderwijs en de opleidingen van de Vlaamse Gemeenschap’.

Download het persbericht