Geen katholieke dialoogschool zonder engagement … en vorming!

16 maart 2017

In de nieuwsbrief van 9 maart stipten we aan op welke manier leraren zonder mandaat rooms-katholieke godsdienst in onze scholen ingezet kunnen worden. Samen met de andere teamleden geven ze de katholieke dialoogschool gestalte. Twee bouwstenen zijn daarbij onontbeerlijk: een katholieke dialoogschool heeft maar kans wanneer elk van de teamleden er zich voluit toe engageert. Dat engagement is gefundeerd tijdens de opleiding, waar andersgelovige studenten bewust een ander traject doorlopen. Dat bereidt hen voor op de specifieke opdracht die ze in een katholieke school opnemen. Die betrokkenheid wordt tijdens de loopbaan ook regelmatig opnieuw gevoed door gerichte vormingsmomenten.

De oproep om ook leraren zonder mandaat een kans te geven is een aanbeveling. Uiteraard beslissen schoolbesturen autonoom over wie ze in hun school aanwerven. In Tertio brengt professor Pollefeyt (KU Leuven) in een opinieartikel het debat opnieuw terug tot de essentie. De kern van onze reactie was immers niet dat het doopsel wegvalt als voorwaarde om in een katholieke basisschool les te kunnen geven. Maar wel dat “de katholieke dialoogschool gebaat is bij goed gevormde, authentieke leerkrachten die elk op hun manier bereid zijn het gesprek aan te gaan met het katholieke project van de school.”