Fysiek overleg bij ondersteuning of begeleiding of niet: hoe afwegen?

14 september 2020

De ondersteuning en begeleiding van onze leden vergt overleg: professionalisering, vergaderingen … . In het verleden ging veel van dat overleg op locatie door. Met corona is dat niet altijd evident. Op basis van welke criteria kunnen scholen, besturen en medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in overleg bepalen of de geplande interventie fysiek doorgaat?

Vele medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn als essentiële derden opgenomen in de veiligheidsdraaiboeken. Anderen worden essentiële derden op het ogenblik dat een school hen nodig heeft. Dus voor alle medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een fysiek bezoek aan een school mogelijk volgens de veiligheidsdraaiboeken.

Toch willen we onszelf kritisch bevragen of we er goed aan doen een overleg fysiek te laten doorgaan, ook wanneer het mag. We willen het in de school immers niet moeilijker maken dan nodig en de contacten tussen volwassenen zijn de meest risicovolle op school. De medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezoeken ook vaak meerdere scholen wat een extra risico inhoudt.

De afweging gebeurt in overleg met de betrokken scholen, besturen en medewerkers.

Welke criteria ondersteunen die kritische afweging? We noteren er alvast vier.

  • Welk is het doel van het initiatief? Kan dat doel op een even efficiënte en effectieve manier via een digitaal kanaal verlopen? Soms is het aangewezen om de doelen aan te passen om het overleg live te laten doorgaan.
  • De context waarin het overleg voorzien is: vergadering in of buiten de school, situatie in de school en pandemiekleur van de omgeving, beschikbare infrastructuur en (on)mogelijkheid om leerlingenstromen te ontwijken … Hier kunnen we er ook rekening mee houden hoeveel scholen de medewerker per dag zal bezoeken: hoe minder hoe beter.
  • De situatie van de personen waarmee we contact hebben én de situatie van de eigen medewerker: risicogroep (of bijna), risicopersoon in de (uitgebreide) gezinsbubbel …
  • Als het initiatief live moet doorgaan, moet het dan nu doorgaan … of kan het ook later?

Uitstellen is geen evidente keuze. We moeten er niet op rekenen dat de situatie snel zal versoepelen. Wat we nu zien laat vermoeden dat we nog lang de beperkingen zullen ondergaan die het gevolg zijn van de pandemie. Soms bestaat wel de mogelijkheid in een langer traject de volgorde van onderdelen te wijzigen waarbij het onderdeel dat eerder live zou moeten kunnen doorgaan, later in de reeks gepland wordt … in de hoop dat …

En als we kiezen voor een live vergadering, waarop letten we dan om die veilig te laten doorgaan? Daar lees je meer over in dit bericht.