Fratelli Tutti - Encycliek over het universele broederschap

28 oktober 2020

In dit dossier over de pauselijke brief Fratelli tuti op de Thomas-website wordt ons getoond hoe rechtvaardigheid, gastvrijheid, duurzaamheid, de noodzaak van de interlevensbeschouwelijke dialoog … een fundamentele en uitdagende onderbouwing krijgen. Aanbevolen literatuur voor wie aan katholieke dialoogschool wil werken. Over deze onderwerpen spreken, brengt scholen namelijk naar het hart van de christelijke identiteit en naar de kern van de onderwijsopdracht: jongeren vormen tot kritische volwassenen die hun verantwoordelijkheid in deze wereld willen opnemen.