Forfait kilometervergoeding opgetrokken

28 augustus 2019

De overheid heeft het nieuwe forfaitair tarief bekendgemaakt voor de kilometervergoeding voor verplaatsingen met eigen wagen, motorfiets of bromfiets in de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. Dat tarief bedraagt nu 0,3653 euro per kilometer. Het tarief voor verplaatsingen in de eerste helft van 2019 bedraagt 0,3573 euro per kilometer.

Het forfait is een maximumtarief: wanneer het schoolbestuur niet meer dan 0,3653 euro per kilometer betaalt, dan is de kilometervergoeding niet belastbaar in de personenbelasting van de ontvanger van de vergoeding.

Kilometervergoedingen die niet hoger zijn dan de wettelijk vastgelegde forfait, moeten worden vermeld op de fiscale fiche van de ontvanger van de vergoedingen als “Kosten eigen aan de werkgever”.

Het gaat uitsluitend om terugbetaling van verplaatsingen in dienstopdracht en om kilometervergoedingen die worden betaald aan vrijwilligers. Voor vrijwilligers is de belastingvrije kilometervergoeding begrensd op 2 000 kilometer per jaar.

De terugbetaling van verplaatsingen in dienstopdracht mag niet worden verward met de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer. Voor woon-werkverkeer met de eigen wagen, de motorfiets of de bromfiets is er geen tussenkomst voorzien.

De forfaitaire kilometervergoeding is te vinden in de Circulaire 2019/C/62 over de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen. De tussenkomst in het woon-werkverkeer wordt toegelicht in de omzendbrief 13AC/CR/JVM/JS.

Raadpleeg dit bericht en de tabel met de meest recente tarieven.