Financieel beleid voor de leidinggevende

24 april 2018

Deze korte opleiding wil leidinggevenden zonder financiële vooropleiding in het vrij onderwijs leren wat zij moeten weten over financieel beleid om - zonder dat zij gespecialiseerde expertise verwerven – inzichtelijke gesprekken te kunnen voeren over onder meer de boekhouding, de planning van investeringen, de jaarrekening en de gevraagde ratio’s. Na afloop van deze opleiding kun je

  • op een geïnformeerde manier overleggen met de deskundigen binnen je school/centrum/internaat/organisatie
  • je het gesprek voeren met de commissaris-revisor over diens taken en vaststellingen
  • de raad van bestuur informeren over (de resultaten van) het gevoerde financieel beleid