FAQ evalueren en rapporteren in de eerste graad

12 juni 2019

Samen met de implementatie van de nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs stellen heel wat scholen zich de vraag of ze andere klemtonen moeten leggen bij evalueren of rapporteren en wat dat betekent voor hun visie op evaluatie.

Ter ondersteuning van het evaluatiebeleid van scholen ontwikkelen we op dit moment heel wat zaken. In de loop van volgend schooljaar verschijnt een zorgvademecum voor het secundair onderwijs waarin voor de brede basiszorg (fase 0) onder meer een rubriek evaluatie is opgenomen. Begin volgend schooljaar publiceren we een gewijzigde versie van de APR3, aangepast aan de krijtlijnen van de observerende en oriënterende eerste graad. In de nascholing modernisering so komen in diverse modules aspecten van evalueren en rapporteren aan bod gerelateerd aan de nieuwe leerplannen (onder meer modules 2, 3, 4 en 5).

Om nu alvast een eerste antwoord op enkele veelgestelde vragen te bieden, stellen we een FAQ ter beschikking, die we gaandeweg aanvullen.