Extra werkingsmiddelen in de begroting 2019

03 januari 2019

De plenaire vergadering keurde de Vlaamse begroting 2019 goed. De begroting bevat eenmalige extra werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs, de ondersteuning van de leraar in de klas in het basisonderwijs en voor technische uitrusting in het secundair technisch en beroepsonderwijs.