Evaluatierapport ondersteuningsmodel

05 februari 2020

De introductie van het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, opgestart in het schooljaar 2017-2018, werd geëvalueerd door een onafhankelijke commissie van experts, de zgn. commissie-Struyf. Het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ werd op donderdag 20 januari 2020 vrijgegeven.

Het rapport en de bijkomende bronnen zijn te raadplegen via volgende link: Evaluatie van het ondersteuningsmodel specifieke onderwijsbehoeften. Eveneens delen we met u de PowerPoint-presentatie die prof. dr. Elke Struyf tijdens de vergadering van de stuurgroep ondersteuningsmodel op woensdag 29 januari 2020 heeft voorgesteld.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de conclusies, reflecties en aanbevelingen van de Commissie Struyf bespreken op de Taskforce Ondersteuningsmodel, Raad van Bestuur, directiecommissies en adviesraden.