Eucharistie in een katholieke dialoogschool: een uitdaging

18 december 2017

Een katholieke dialoogschool wil uitdrukkelijk nadenken over haar katholieke identiteit en over de manier waarop zij die katholieke identiteit kan beleven. Zij kan dan ook niet om voglende vragen heen:

  • wat met de eucharistie op onze school?
  • (hoe) kunnen wij in het vieren van de eucharistie onze katholieke schoolidentiteit concreet gestalte geven?

Ontdek op de Thomas-website hoe je eucharistie op een katholieke dialoogschool kan vormgeven.