Erasmus+ beurs voor de volwasseneneducatie

27 november 2019

Al sinds 2014 financiert Erasmus+ projecten in het domein van de volwasseneneducatie. Heb je je daarbij ook al deze vragen gesteld?

 • Wat doen organisaties precies met die middelen?
 • Tot welke resultaten kwamen ze?
 • Hebben die projecten impact op de organisaties, de lesgevers, de cursisten? Wat leren ze?
 • Hoe ervaren ze Europese samenwerking en die subsidiëring?
 • Zouden ze nog eens aan zo’n project beginnen? En zo ja, wat zouden ze anders doen?

Je kunt het de deelnemende organisaties zelf vragen, want dit is een uitnodiging voor een unieke bijeenkomst van projecten uit de drie kernacties (KA):

 • Kernactie 1 (leermobiliteit of nascholing in het buitenland)
 • Kernactie 2 (partnerschappen of samenwerkingsprojecten)
 • Kernactie 3 (beleidsprojecten) in de volwasseneneducatie (2014-2019)

Het is de allereerste keer dat we de verschillende projecttypes in dit ene domein samenbrengen. Mis deze bijzondere kans dus niet! We hopen je te kunnen verwelkomen op 10 december 2019 in de prachtige Landcommanderij Alden Biesen. De projectenbeurs heeft drie doelstellingen:

 • de netwerking tussen de betrokken organisaties stimuleren (ook Vlaamse partners in KA2-projecten hebben we uitgenodigd);
 • mensen/organisaties die nog niet participeerden de kans geven zich bij ervaringsdeskundigen te informeren over mogelijkheden, valkuilen … van de acties;
 • beleidsmakers nauwer betrekken bij de Erasmus+ projecten en hun resultaten in dat domein.