En wat met het buitengewoon onderwijs?

15 oktober 2020

Voor het buitengewoon basisonderwijs

Via de uitbreiding van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! met doelen voor de ontwikkelleeftijd van 0 tot 2,5 jaar realiseerden we een gemeenschappelijk en breed gedragen kader voor het geheel van het basisonderwijs. Zo garanderen we kwaliteitsvol onderwijs waarbinnen plaats is voor elke leerling, ongeacht of die leerling school loopt in het gewoon of buitengewoon onderwijs.

Daarom hebben we in alle fora gepleit voor één set onderwijsdoelen voor het basisonderwijs: zowel voor het gewoon als het buitengewoon onderwijs dus. Het gaat dan om eindtermen op populatieniveau voor het gewoon basisonderwijs en om na te streven ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs.

We moeten tot onze spijt vaststellen dat ons pleidooi niet gevolgd wordt. In elke ontwikkelcommissie is een leraar of directeur buitengewoon basisonderwijs aanwezig. Dat is al een stap vooruit. Maar we blijven het betreuren dat buitengewoon onderwijs niet als volwaardige partner betrokken wordt.

Voor het buitengewoon secundair onderwijs

Voor het buitengewoon secundair onderwijs verandert er op dit moment niets. We volgen het uiteraard wel op de voet op.