Eigen doelenkaders in LLinkid

20 november 2019

In LLinkid is het vanaf nu mogelijk om eigen doelenkaders te hanteren.

De redactie daarvan is in handen van de coördinator van een groep en/of de directeur (of degene die de pedagogische rechten gedelegeerd kreeg). Zij vinden op de landingspagina van de leerplannen bovenaan rechts de knop “+ doelenkader” waarmee eigen doelenkaders gecreëerd kunnen worden op groeps- en/of schoolniveau. 

De nieuwe functionaliteit laat toe op basis van de bestaande (en goedgekeurde) leerplannen eigen doelenkaders te ontwerpen op maat van de eigen school. Dat kan bijvoorbeeld voor de lesuren differentiatie. Maar het is ook best mogelijk dat een school voor haar klassen van de A- of B-stroom een of meer vakleerplannen wil samenvoegen in één vak, dat een school aan het leerplan van een bepaald vak ook een aantal doelen van een ander vak wil toekennen of dat een school een aantal leerplandoelen van de algemene vorming ook wil toekennen aan het vak godsdienst. Misschien wil een school zelf doelenkaders creëren voor gezamenlijke projecten.

Eigen doelenkaders komen aan dergelijke vragen tegemoet en bieden scholen de nodige flexibiliteit.

Hoe je ermee aan de slag gaat, vind je terug op de ondersteuningspagina van LLinkid waar een handleiding voorhanden is en er binnenkort ook een instructiefilmpje verschijnt.