Duaal leren, Tielt

13 september 2018

Deze namiddag bezoekt directeur-generaal Lieven Boeve Tielt en maakt kennis met de vertegenwoordiger van de Stad, de mensen van het VTI Tielt en van de 7 meewerkende bedrijven aan duaal leren. Daarna volgt een open discussie.

Dit bezoek vindt plaats in het stadsgebouw Mulle De Ter scheuren, Ieperstraat 46 Tielt.