Doorlichting en de start van de modernisering so

05 juni 2019

De start van de modernisering secundair onderwijs (so) en de implementatie van de nieuwe leerplannen vergt heel wat overleg en afstemming in de school en tussen leraren(teams). Om scholen en leraren de nodige tijd te gunnen om zich in te werken in de nieuwe leerplannen, bespreken de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie een groeipad.

Dat betekent concreet dat het toezicht op de onderwijsleerpraktijk via een doorlichting met juridische consequenties voor de nieuwe leerplannen secundair onderwijs eerste graad pas ten vroegste vanaf 1 september 2021 zal gebeuren. Meer informatie over het precieze tijdspad vind je in de presentatie ‘Doorlichting en de start van de modernisering so’.