Doorgeven e-mailadressen van ouders aan het CLB

07 januari 2020

Scholen maken afspraken met hun CLB over het delen van relevante informatie (Decreet basisonderwijs, art. 47quinquies). Bij het doorgeven en het gebruik van die informatie gelden de regels voor het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen, het normale groei- en ontwikkelingsproces te bevestigen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren, organiseert het CLB systematische contacten waaraan de school actief meewerkt. De systematische contacten moeten wettelijk zo worden georganiseerd dat de aanwezigheid van de ouders wordt aangemoedigd, en dat:

  • in de eerste kleuterklas of bij de leeftijdscohorte driejarigen;
  • in het eerste leerjaar of bij de leeftijdscohorte zesjarigen;
  • in het zesde leerjaar of bij de leeftijdscohorte elfjarigen.

(BVR, 1 juni 2018, art. 2, 3, 4 en 6)

Om dat te kunnen realiseren kunnen kleuter- en lagere scholen het contactmailadres van de ouders doorgeven aan de CLB’s. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt de scholen om daarbij maximaal met hun CLB samen te werken.