Derde oproep projectsubsidies voor openstellen turn- en sportzalen

23 oktober 2018

Na het succes van de vorige twee oproepen maakt de Vlaamse regering opnieuw drie miljoen euro vrij voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur.

Een nieuwigheid is de focus op de kleinere sportzalen tussen 200  en maximaal 500 m² die ruimte creëren voor een laagdrempelig sportaanbod in en voor de buurt. Daarom gaat bij de toekenning van de subsidies extra aandacht naar de mate waarin de participatie van kinderen/mensen van kansengroepen uit de buurt bevorderd wordt.

Daarnaast komen ook nieuwe kosten in aanmerking voor de subsidie, zoals groot sportmateriaal dat clubs nodig hebben voor hun naschoolse sport (bv. spiegels, vechtsportmatten, trampolines).

Zoals in de tweede oproep het geval was, kun je nog steeds een beroep doen op het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) voor praktische begeleiding. Je kunt een dossier indienen bij Sport Vlaanderen tot 21 februari 2019, 12 uur.

Verdere nuttige informatie, zoals het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier, vind je op de website van Sport Vlaanderen.