Debatclub Antwerpen

01 februari 2017

Prof. dr. Lieven Boeve gaat in debat met prof. dr. Boudewijn Bouckaert, oud-parlementslid, oud-voorzitter van de Vlaamse Commissie Onderwijs over het thema: Hoe nabij is het einde van het katholiek onderwijs? Aanleiding is de discussie over de katholieke dialoogschool die o.a. geconfronteerd wordt met fenomenen zoals een aanzienlijke instroom van leerlingen met verschillende godsdienstige en culturele achtergronden. Moderator: Frans Crols.

Dit debat vindt plaats in Hotel De Basiliek te Edegem, Trooststraat 22.